Strona główna Wydarzenia Nasza szkoła.Kontakt Pedagog Pracownicy szkoły Koła zainteresowań Konkursy Kronika Kalendarz roku Pielęgniarka szkolna Publikacje Pliki do pobr.

       OGŁOSZENIA   Rekrutacja   DLA NAUCZYCIELI

 

 

ŚWIETLICA JAK DOM

OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ WYDAWANE SĄ W GODZ.:

I przerwa 11.30- 11.40 kl. I- III

II przerwa 12.25- 12.45 kl. I-VI

III przerwa 13.30- 13.45 kl. I-VI

=========================================================================

 

 

 

 

JADŁOSPIS

-----------------

 

 

 

 

   

Alergeny

 

=========================================================================

W PONIEDZIAŁEK, 6. CZERWCA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZORGANIZOWANY ZOSTAŁ DZIEŃ MATKI DLA MAM I DZIECI Z KLAS TRZECICH. MAMY WRAZ Z DZIEĆMI BRAŁY UDZIAŁ W KONKURSACH, BYŁY ZABAWY PRZY MUZYCE (DO KTÓRYCH PRZYŁĄCZYŁA SIE RÓWNIEŻ DYREKCJA), WSPÓLNE PRZYGOTOWANIE "WESOŁYCH " KANAPEK ORAZ ICH DEGUSTACJA. SPOTKANIE PRZEBIEGAŁO W BARDZO MIŁEJ I WESOŁEJ ATMOSFERZE. WSZYSTKIM MAMOM I KOCHANYM DZIECIAKOM JESZCZE RAZ DZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNIE SPĘDZONE POPOŁUDNIE I WSPANIAŁĄ ZABAWĘ.

=========================================================================

Przestrzenne Serduszko Walentynkowe 

=========================================================================

Dzień Babci i Dziadka

 

=========================================================================

W dniu 08. 01. 2016r. w świetlicy szkolnej odbył się konkurs „Kolęd i pastorałek”. Udział wzięło 26 uczestników z klas „0”- VI. Jury miało duży problem z wytypowaniem laureatów, gdyż poziom był bardzo wysoki. Ostatecznie wybrano 15 uczniów- nagrodzonych i wyróżnionych. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas apelu podsumowującego pierwszy semestr nauki.

WYNIKI KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK

W kategorii klas 0- III

I miejsce: Zofia Kaliszek kl. II g

                 Natalia Frąckowiak kl. II d

II miejsce: Karina Filipek kl. I b

                  Zuzanna Wilczyńska kl. III a

III miejsce: Lena Wójcik kl. „0”

Orysiak kl. IIa

Wyróżnienia:

Jan Zychalak kl. I e

Izabela Stokowska kl. II e

Natalia Chudzio kl. II c

Weronika Dwórznik kl. III e

 W kategorii klas IV- VI

I miejsce:  Urszula Kowalska kl. IV a

Amelia Grzegorzewska kl. V c

II miejsce: Julia Kotras kl. VI d

III miejsce: Katarzyna Falandysz kl. V c

Amelia Sypulska kl. V b

=========================================================================

IV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski

„ Wiersze dla dzieci –Cudowny świat przyrody”

Dnia 17.11.2015 roku w Szkole Podstawowej nr 4 w Skierniewicach odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski pt. „ Wiersze dla dzieci – Cudowny świat przyrody”, skierowany do uczniów klas I-III uczęszczających do świetlic szkolnych. W konkursie uczestniczyli reprezentanci 7 szkół ze Skierniewic: Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr7, Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Źródła”, Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Novum”, Zespół Szkół Integracyjnych, Szkoła Podstawowa im. KsiędzaStanisława Konarskiego. Naszą szkołę i świetlicę reprezentowały: Agnieszka Radek- kl. I ,Zuzanna Klemba- IIa i Martyna Bursztynowicz kl. III d. Zuzia zajęła pierwsze miejsce w kategorii klas II, a Martynie udało się wywalczyć wyróżnienie w kategorii klas III. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe. Gratulujemy sukcesu.

=========================================================================

06 listopada 2015 roku w świetlicy szkolnej odbyła się uroczystość "Pasowanie na Świetliczaka" uczniów klas pierwszych.  Przyszłe Świetliczaki zostały poddane kilku próbom, aby mogły złożyć ślubowanie. Dzieci musiały wykazać się dobrym smakiem, umiejętnością zabawy, sprawnością fizyczną  i wiedzą. Poprawnie wykonane zadania nagradzane były gorącymi brawami. Na zakończenie pierwszoklasiści złożyli, w obecności pani dyrektor  , uroczyste ślubowanie. Każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom.

=========================================================================

 

Wychowawcy świetlicy :

 p. A. Pijankowska,

p. A. Mazgaj

p. M. Nosal

p. K. Bors

p. M. Wójcik

p. J. Kunat

     

 

Ś wietlica jest czynna od godziny 7.15 do godz. 17.00.

W świetlicy obowiązuje obuwie zamienne.

I dziemy do świetlicy prosto po lekcjach.

E stetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.

T ornistry pozostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu.

L ubimy porządek i czystość.

I nformujemy o wyjściu ze świetlicy i szkoły.

C hcemy chętnie pełnić dyżury.

A bsolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.

 

J esteśmy kulturalni.

A ktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym koleżankom i kolegom.

K ażdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na powietrzu.

 

D barny o piękny język polski.

O buwie i ubranie wierzchnie zostawiamy w szatni.

M usimy przestrzegać regulaminu świetlicy aby wszystkim, którzy z niej korzystają było dobrze.

 

Świetlica pełni na terenie szkoły podstawowe funkcje: opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne w sposób ciągły i zorganizowany.

 

 

I. FUNKCJE OPIEKUŃCZE

1.

W czasie nieobecności rodziców zastępuje dzieciom dom, opiekę, zapewnia poczucie bezpieczeństwa

2.

Udziela pomocy i rady w każdej sytuacji, a w szczególności w przezwyciężaniu trudności związanych z pełnieniem roli ucznia

3.

Zapewnia racjonalne dożywianie w stołówce szkolnej

4.

Stwarza możliwość nauki własnej

5.

Organizuje rozrywkę, zabawę, odpoczynek

6.

Organizuje podwieczorek dla dzieci z klasy "0"

 

III. FUNKCJE DYDAKTYCZNE

1.

Organizuje naukę własną i pomoc w odrabianiu prac domowych.

2.

Rozwija zainteresowania i zdolności ucznia.

3.

Organizuje konkursy i inscenizacje

4.

Kształtuje nawyki i zasady kultury życia codziennego, umiejętność współdziałania w grupie, właściwej postawy.


 

I. FUNKCJE WYCHOWAWCZE

1.

Kształtuje osobowość dziecka, jego postawę i zachowanie oraz cechy niezbędne w życiu społecznym.

2.

Rozwija i kształtuje zainteresowania.

3.

Rozbudza aktywność i postawę twórczą dziecka

 

Zajęcia prowadzone są w oparciu o roczny plan pracy, według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące. Obejmują tematy dotyczące najbliższego otoczenia, domu, rodziny, szkoły, kolegów, zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku, miejsca Polski w Europie i w świecie.

 

Zajęcia wzbogacają wiadomości, rozwijają indywidualne zainteresowania, kształtują umiejętności wypowiadania się, wdrażają dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania obowiązujących w szkole, do słuchania, do rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz panowania nad emocjami. Uwzględniają również tematykę nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych.

 

Plan zajęć dydaktyczno - wychowawczy świetlicy jest spójny z planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły oraz z programem wychowawczym i programem profilaktycznym szkoły realizowanym przez nauczycieli.

Kryteria naboru do świetlicy:


 Do świetlicy przyjmowane są dzieci na prośbę rodziców lub opiekuna prawnego, na wniosek szkoły, pedagoga, wychowawcy.
Obowiązują karty zgłoszeń wypełnione przez rodziców wraz z informacją dotyczącą osób odbierających dzieci ze świetlicy  i   w przypadku dzieci, które samodzielnie wracają do domu, pisemne oświadczenie rodziców o odpowiedzialności za ten powrót.

Świetlica pełni także funkcję stołówki szkolnej.